Algemeen

Samen danken en bidden, nr. 26 – 8 maart 2024

Waaierbijen gevraagd

U kunt van mij aannemen dat ik geen specialist ben in het bestuderen van bijenvolken. Maar ooit heb ik vernomen dat er binnen een bijenkorf bij de ingang bijen staan die met een gebogen hoofd hun vleugels voortdurend bewegen. Dat zijn de zogenaamde waaierbijen. Zij regelen de atmosfeer. De slechte lucht wordt afgevoerd en de frisse lucht komt binnen. Zo wordt de korf voorzien van luchtverversing. Dat komt ten goede aan de werkers binnen, maar zorgt er ook voor dat de resultaten van het werk van de aan en af vliegende bijen goed terecht komen en profijt opleveren.

Wij hebben ook in de Kerk een nieuwe, geestelijk gezonde atmosfeer nodig om voluit te kunnen leven zoals God het bedoelt. In onze directe omgeving maar ook landelijk en internationaal. Daarom vragen wij geregeld om gebed voor de kerk dichtbij en ver weg en voor de wereld om ons heen en verderop. Wij hebben mensen nodig die biddend bezig zijn en blijven. Jongere mensen die midden in de prestatiemaatschappij bij Gods werk in kerk en maatschappij betrokken willen zijn. Oudere mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen, maar nog altijd werkers in het Koninkrijk van God kunnen zijn. Er is een geestelijke strijd gaande die van ons vraagt dat wij niet verslappen maar blijven geloven in overwinningen. Bidden is groot van God denken en in verwachtend geloof aankloppen bij Hem die vraagt om ons  gebed en zelf de hoorder van gebeden wordt genoemd. Zo worden kleine stappen gezet onderweg naar nieuwe ervaringen van zijn trouw. En één ding is duidelijk, die ervaringen hebben wij in deze tijd hard nodig.

Ooit schreef een dichter dat dankbaarheid een bloemetje is dat in weinig tuintjes bloeit. Wij hebben er alle reden toe om wel dankbaar te zijn. In de gemeente gebeuren dingen die ons blij en dankbaar stemmen. Er is levend geloof. Er zijn diensten die ons aanspreken en verder helpen. Er zijn voor jong en oud activiteiten die gewaardeerd worden. Er zijn allerlei mensen die met hun gaven en talenten zich inzetten binnen en buiten het kerkelijk erf. Maar laten wij vooral niet voldaan overgaan tot de orde van de dag. Wat in ons geloofsleven en in het leven van de gemeente gaande is heeft steeds weer onderhoud en vernieuwing nodig. Voortgang en vooruitgang komen niet vanzelf. Die vragen om visie, inspiratie, energie en doorzettingsvermogen. Wij bidden dat onze werkers daar royaal mee worden toegerust en dat wij allemaal naar vermogen medewerkers zullen zijn.

Wij bidden voor de beroepingscommissie om wijsheid en vindingrijkheid. Wij bidden voor onze voorganger Sander Ris, de interimpastor Hans van Ark, de leden van de kerkenraadscommissie en de andere werkers. Wij vragen om nieuwe leden voor de kerkenraadscommissie. En wij verliezen de andere wijkgemeenten en kerken en voorgangers niet uit het oog. Ook voor hen vragen wij om nieuw leven en nieuw vuur. Wij verlangen naar een nieuwe lente. De bijen hebben nu al heel wat te doen!

Jan Karelse