Algemeen

Samen danken en bidden (nummer 27, 22 maart 2024)

Heeft bidden zin?

Het Nederlands Dagblad van 13 maart vermeldde op de voorpagina de uitslag van een onderzoek onder bijna  3000 christenen over de invloed van bidden. Als conclusie stond boven het artikel: ‘Bidden werkt is de ervaring van bijna alle christenen’. Als bewijs hiervoor worden de volgende cijfers genoemd: 85% gelooft dat bidden tot concrete veranderingen leidt, 3.5% ontkent dit en 11.5% weet het niet.

Uit andere vragen blijkt echter een andere uitslag. Op de vraag ‘Zie je veranderingen in je leven, die je toeschrijft aan gebed?’ is het antwoord van 20.8% ‘Ja heel vaak’, 33% antwoordt ‘redelijk veel’, 33.5% antwoordt ‘heel af en toe’ en 10.7% antwoordt ‘nooit’.

Deze sterk uiteenlopende antwoorden kunnen de vraag, of bidden zin heeft zowel positief als negatief beantwoorden en in ieder geval veel twijfel oproepen…

Laten we danken voor de positieve ervaringen en bidden voor mensen met teleurstellende ervaringen.

Het antwoord van Jezus

Uit zijn antwoorden wordt keer op keer duidelijk, dat Hij bidden zinvol vindt. Daarom trekt Hij zich regelmatig terug in de eenzaamheid, wellicht voor persoonlijk contact en overleg met Zijn Vader. Een zowel diepte- als hoogtepunt is Zijn hartstochtelijk gebed in de hof van Getsemane, waar Hij dodelijk bedroefd knielt en diep voorover gebogen bidt: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ Bidden betekent dus voor Jezus niet Zijn zin willen krijgen, maar bereid zijn de wil van Zijn Vader te doen.

Deze houding is ook voor Zijn leerlingen de bedoeling, zoals Hij hen leert in het ‘Onze Vader’, waarin Gods naam, koningkrijk en wil voorop gaan. Uit het vervolg blijkt, dat Zijn kinderen hieraan niets tekort komen. Jezus verzekert hen zelfs, dat de hemelse Vader meer nog dan aardse ouders het goede zal geven, wanneer ze Hem erom bidden. Het beste, dat we van Hem mogen vragen en verwachten is Zijn Geest, want die wil ons graag vullen met Gods liefde en dus met nieuw leven.

En dus is er reden dankbaar te zijn voor de inspirerende houding van Jezus en bidden, dat die steeds verder zal doorwerken.

Samen danken en bidden

Samen danken en bidden is het instemmend antwoord van Gods kinderen op het in het spoor van Jezus Hem gezamenlijk aanspreken als ‘onze hemelse Vader’. Samen danken en bidden krijgt zelfs een extra impuls door samen te zingen. Van de kerkvader Augustinus is de uitspraak afkomstig ‘Zingen is twee keer bidden’.

Evenals het belangrijkste van aardse ouders niet bestaat in allerlei dingen, die ze hun kinderen geven, maar in wat zij persoonlijk voor hen betekenen, geldt dat ook voor onze relatie met God als hemelse Vader. Daarom leveren wij met zijn vieren om de beurt graag een bijdrage aan deze rubriek. Hopelijk stemmen de lezers hiermee in, zodat we met elkaar de naam van God zo hoog mogelijk houden.

Marius Noorloos