Algemeen

Interkerkelijk gebed

Op zondagavond 7 april is weer ons maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn. “De Heer is waarlijk opgestaan!” We mogen dat uitroepen naar elkaar en we mogen dat uitroepen naar Apeldoorn!

Op 10 maart baden we bij Baptistengemeente voor: Christelijk Noodfonds Apeldoorn en voor: Dertigers en veertigers in Apeldoorn met hun specifieke problemen in de ingewikkelde tijd waarin we nu leven.

Onze gebedsavond op zondagavond 7 april zal zijn bij Geloofsgemeenschap De Fontein in het Kristal. We zijn van plan te gaan bidden voor:

  1. “The God Story Apeldoorn”, het Kerst Evangelisatie Evenement op 15 december.
  2. Vacatures Predikanten/Voorgangers in Apeldoorn en voor roepingen naar Theologische Opleidingen.

Ontvangst vanaf 19.00 uur. De gebedssamenkomst zal zijn van 19.30 tot 20.45 uur. U wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden.