Algemeen

Samen danken en bidden (Nummer 28, 5 april 2024)

Met Pasen in de rug gaat de toekomst open. Pasen is een voorgoed begonnen nieuw begin. Met Pasen vieren we dat de dood en het doodse bestaan niet het laatste woord krijgen. Met Pasen mogen we samen met de vrouwen zien dat de steen is weggerold.  Pasen: de struikelsteen wordt tot een stapsteen. Jezus leeft!

De eerste reactie op de vroege morgen bij het graf van Jezus is er één van schrik en ongeloof. Begrijpelijk. Wie kan dit wonder van Pasen bevatten? Ook ons verstand staat stil. We voelen mee met de teleurgestelde en de boze mensen, met de (be-)schouwers en de ongelovigen.

Maar toch: Jezus leeft!

Wat gaat dat betekenen?  De dagtekst van Taizé voor tweede paasdag luidde als volgt: “Hij die Christus uit de dood heeft opgewekt zal ook u/jou die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest die in u/jou leeft. Rom.8:1-11”

“Als Christus niet was opgestaan uit de dood, dan zou Hij nu niet onder ons aanwezig zijn. Hij zou een opmerkelijke persoonlijkheid uit de mensengeschiedenis gebleven zijn. Maar het zou niet mogelijk zijn om gewaar te worden dat we met Hem existentieel verbonden zijn en dat we met Hem door gebed in direct contact staan”.

Omdat Jezus leeft(Pasen), omdat wij nieuwe, bevrijde mensen mogen zijn(Goede Vrijdag), mogen wij weten dat Hij met ons verbonden is door de Heilige Geest, daarom Danken wij en Bidden wij.

  • Wij danken voor het hoogfeest van Pasen.
  • Wij bidden dat we de weg mogen vinden naar onze naasten, buren, straat en familie.
  • Wij bidden voor vrede, daar waar oorlog is.
  • Wij bidden voor de rechten van vrouwen en kinderen in landen waar onderdrukking heerst.
  • Wij bidden voor Apeldoorn, voor de jongeren. Voor hen die ooit als kind de kerk zijn binnengebracht, maar zijn afgehaakt.
  • We bidden voor de kerken en geloofsgemeenschappen in onze woonplaats. Voor onze voorganger Sander Ris die zijn taken uitgebreid ziet worden.
  • We bidden voor de Fontein. Voor de weg die gegaan mag worden voor de toekomst. Voor een nieuwe voorganger.
  • Wij bidden ‘Uw Koninkrijk kome’ en danken dat het door Jezus’ komst gekomen is. Dat we het mogen zien, al is het soms heel even.

Froukje Karelse-Dijk