Algemeen Pastoraat

Pastoraat in De Fontein – nieuwe ontwikkelingen

In de nieuwsbrief van 8 maart 2024 werd in het artikel over het pastoraat in De Fontein gesproken over zes pastorale bezoekers die voor ons beschikbaar zijn. Inmiddels is het team van pastorale bezoekers gegroeid naar acht mensen. Daarnaast zijn er voor de jeugd ook twee pastorale bezoekers beschikbaar. We hebben daarom ook de verdeling van de adressen van onze leden over deze acht bezoekers aangepast.

De nieuwe verdeling is te vinden in de chrch-app.  Je kiest in die app voor de kerk: “Geloofsgemeenschap De Fontein”. Om in het afgeschermde gedeelte te kunnen komen moet je een account hebben (of er eerst één aanmaken). Daarna kan je inloggen. Je kiest dan de knop “Gemeentegids”, daarna klik je op “Pastorale indeling”.

Je kunt daar zien WIE de pastorale bezoekers zijn en bij WELKE van hen  je bent ingedeeld.  Je kunt rechtstreeks bij ze terecht met al je vragen op pastoraal gebied!. De twee pastorale bezoekers voor de jeugd werken gemeentebreed. Ook blijven we natuurlijk in de Kringen naar elkaar omzien en: Ds. Hans van Ark is voor De Fontein één dag per week (op de woensdagen) beschikbaar om in voorkomende situaties pastoraal werk te doen.

Je kunt ook mailen naar het centrale e-mailadres: pastoraat@defonteinapeldoorn.nl.

Als coördinator van de Taakgroep Pastoraat is Klaas van Zijverden bereikbaar via het hierboven genoemde centrale e-mailadres en telefonisch op het mobiele nummer 06-13 40 96 70.

Wil je ds. Van Ark zelf spreken dan kan je hem bellen (06-21 87 91 08) of mailen (hansvanark@planet.nl) – ook buiten de woensdagen. Voor een bezoekafspraak met hem bel je met Geertje Lagemaat (06-23 05 65 71)  of stuur je een e-mail naar:  geertjelagemaat@kpnmail.nl. Zij plant de bezoeken in zijn agenda in.

Namens de Taakgroep Pastoraat, Klaas van Zijverden, coördinator.