Deelgenoot/zending

Bijdrage familie Oudshoorn

Als geloofsgemeenschap De Fontein hebben we, enkele jaren geleden, besloten de familie Oudshoorn financieel te steunen voor hun werk in Namibië. We hebben daarvoor een bedrag toegezegd van minimaal € 500,- per jaar. Tot nu toe hebben we met elkaar al een bedrag verzameld van € 800. Dit bedrag heb ik onlangs overgemaakt naar de GZB. Deze reactie kregen we van de contactpersoon van de GZB: “Wat ontzettend mooi dat er een hoger bedrag is binnengekomen dan jullie oorspronkelijke toezegging! Dat is iets om dankbaar voor te zijn, zeker nu de collecteopbrengsten voor gemeenten in deze coronaperiode nog weleens onzeker kunnen zijn. Sterker nog, de uitzending van de familie Oudshoorn kan heel goed een extraatje gebruiken, dus een ‘overschot’ blijkt dan ook heel welkom! Hartelijk dank daarvoor! Veel dank voor jullie betrokkenheid en gebed voor het werk in Namibië, dat is onmisbaar.”

Laten we de komende maanden nog even “doorsparen”. Het zou mooi zijn als we eind van het jaar nog een mooi bedrag naar hen over kunnen maken. U kunt geven via de chrch-app (even aanklikken alle collectes tonen) of u kunt rechtstreeks een bedrag overmaken naar onze bankrekening NL58 INGB 0007 8102 89 t.n.v. Prot. Gemeente Apeldoorn De Fontein, met vermelding van “Familie Oudshoorn”. Alvast bedankt.