Algemeen

Begroting 2022 – De Fontein

Vorige week heeft u in de nieuwsbrief een bericht kunnen lezen over de begroting 2022 voor de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Onze wijk De Fontein is hier onderdeel van. Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u de begroting 2022 voor alleen De Fontein. Mocht u vragen hebben over deze begroting dan mag u mij altijd aanschieten in de kerk, of via de mail: penningmeester@defonteinapeldoorn.nl

Daarnaast ook alvast hartelijke dank voor alle reacties op de oproep om een extra bijdrage. Zoals u in de bijlage kunt zien was het verlies voor 2021 begroot op € 31.632. Dat leek bijna € 40.000 te worden. Door uw extra bijdragen in de afgelopen week is al een deel van dit extra tekort aangevuld. Maar we zijn er nog niet. Ook de komende weken blijft het mogelijk een extra bijdrage te storten.

Begroting 2022 – De Fontein