Diaconie

Tweede collecte 12 februari 2023

Geregeld kloppen instellingen bij onze protestantse gemeente aan voor financiële steun. De algemene kerkenraad heeft besloten de opbrengst van de tweede collecte van vandaag te bestemmen voor World Vision. Deze stichting is gespecialiseerd in het beschermen van de meest kwetsbare kinderen en mensen in nood. Waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. World Vision is al 21 jaar actief in Afghanistan. De banden met de gezinnen en gemeenschappen zijn hecht. Na de machtsovername door de Taliban in 2021 is World Vision gebleven. Ze laten zich niet uit het veld slaan en pakken door waar het kan. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘World Vision’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Word Vision’.