Algemeen Diaconie

Collectanten gezocht voor Kerk in Actie

De landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie (20 t/m 25 november 2023) is dit jaar voor kinderen in Oekraïne. We gunnen deze kinderen hoop. Ondanks de oorlog proberen de inwoners van Oekraïne dagelijks te bouwen aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Kerk in Actie (Protestantse Kerk in Nederland) helpt hen graag deze verschrikkelijke oorlogstijd zo goed mogelijk door te komen:

  1. Met opvangplekken waar zij kunnen opwarmen en spelen
  2. Met voedsel
  3. Met schoolgebouwen
  4. Met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te behandelen

U leest en ziet regelmatig de verschrikkelijke omstandigheden waarin de kinderen leven: dat raakt ons hart! Bouwt u mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne? Word collectant: help mee om de huis-aan-huiscollecte tot een succes te maken. Neem dan in de collecteweek van 20 t/m 25 november een paar straatjes in uw eigen buurt voor uw rekening.  Namens de kinderen in Oekraïne zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor meer informatie en opgave als collectant kunt u contact opnemen met één van de collectecoördinatoren in Apeldoorn: Henk Leemkuil, email: leemkuil37@ziggo.nl, telefoon: 06 1289 5495 (s.v.p. bellen tussen 19.00 en 20.00 uur)

Aanmelden als collectant kan ook via deze link:

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/landelijke-collecte-kerk-in-actie/aanmelden-collecte/