Algemeen

Hartelijk bedankt

Vanwege de aandacht voor ons 60-jarig huwelijk in een vorige nieuwsbrief kregen we veel felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoek en zelfs applaus tijdens de viering van 27 augustus. Het deed ook goed, dat toen voor ons is gedankt en gebeden. Dat alles vonden we hartverwarmend en daarom willen we graag iedereen bedanken.

Wil en Marius Noorloos