Algemeen

Doopdocument besproken in wijkkringen

Het doopdocument van De Fontein is de afgelopen weken besproken in de wijkkringen. De kerkenraadscommissie bedankt iedereen voor de input. De input zal worden verwerkt in een nieuwe versie. Wordt vervolgd.