Algemeen

In gesprek met de Catechismus

In gesprek met de Catechismus, Avond 1 : Wat is jouw troost?

We beginnen de eerste avond over de Catechismus met Zondag 1. Dat is het eerste en allicht het bekendste stuk van de Catechismus, wat sommigen zelfs nog uit hun hoofd hebben moeten leren. Het stelt een belangrijke vraag: wat is jouw troost in dit leven? Maar wat is nu echt onze houvast? Kan zo’n oud document met haar eigen context en geschiedenis nog wel een houvast voor ons zijn?

Deze eerste avond willen we de geschiedenis van de Heidelbergse Catechismus verkennen. Waarom bestaat dit document eigenlijk? En waarom is het de basis voor onze geloofsbelijdenis? Ook willen we in gesprek gaan over welke rol traditie nog voor ons heeft. Is het geloof van onze voorouders een troost of moeten we ons niets laten voorkauwen?

Van harte welkom op zondag 21 januari van 19.30-21.00.

Met vriendelijke groet,

Tabitha Moes MA
Theologe