Algemeen Leren en ontmoeten

Avondmaalsdienst

Deze zondag vieren we samen het heilig avondmaal in een kring. We lezen uit Markus 2:13-17: hoe Jezus zoekt naar familie en huizen van zijn volgelingen vult met allerlei mensen die bij zijn familie thuishoren. Je bent van harte welkom om met ons mee te vieren, brood en wijn te delen en te luisteren naar Gods woorden voor jou en voor ons als geloofsfamilie. Voorganger is Sander Ris. Na de dienst is er koffie, thee, fris en wat lekkers. Welkom.