Algemeen Deelgenoot/zending

Zendingsnieuws uit Afrika

‘Christien, wil je voor me bidden? Echt. Het is moeilijk!’ ‘Hoe kan ik voor je bidden, wat is er moeilijk?’ Met vermoeide ogen kijkt ze me aan: ‘Gisteren is de baby van mijn oudste nicht Nansa overleden, hij was nog maar 9 maanden. Dat is erg verdrietig, maar er is nog meer. Een andere nicht, Jeneba, gaat trouwen en Nansa zou erheen. Vanmiddag is de loting wie nu van de nichten naar de stad Okassi moet om Jeneba te helpen, want niemand wil. Dat duurt wel twee weken…’ Ik ben verbaasd: ‘Twee weken?!’ Ze gaat verder: ‘Ja, ze moet geholpen worden met de aanschaf van haar uitzet, we moeten een koffer vullen met lappen stof voor kleding. Normaal is dat de taak van de oudste nicht, zij heeft het ook voor mij gedaan.’ ‘Met grote families en dus veel bruiloften lijkt me dat een baan op zich…! En je kunt niet gewoon ‘nee’ zeggen?’ ‘Nee, dit is de traditie… Het is ook veel werk, wil je bidden dat ik niet uitgeloot wordt?’ Gelukkig mogen we elke nood, hoe klein of groot, bij God brengen. Ze is moslim, maar wil graag dat ik voor haar bid en dus bid ik. Vooral dat ze Jezus mag leren kennen!

Deze week vond was er eindelijk het laatste deel van de sollicitatie voor de assistent boekhouder in ons land. De vrouw die nu deze functie vervult gaat met pensioen. Een belangrijke verandering voor Willem want hopelijk kan hij deze persoon trainen zodat die veel werk zelfstandig kan uitvoeren. Dinsdag kwamen de vijf kandidaten voor een test met Excel, een rekentest en schrijftoets en donderdag waren de gesprekken. Een extern bureau is betrokken bij de rekrutering om ervoor te zorgen dat Willem en de directeur objectief blijven, er zijn namelijk ook interne kandidaten.

Twee weken geleden kwamen twee Nederlandse collega’s met het vliegtuig. In september is onze algemeen directrice met pensioen gegaan en er zijn flinke uitdagingen voor elk land. Zij horen bij een team die onze organisatie ondersteunt op organisatorisch vlak. De vier lokale directeuren gingen met elkaar om tafel om toekomstplannen te maken: hoe gaan we verder? Er zijn de nodige financiële uitdagingen, die al jaren een grote rol spelen. We hebben veel lokaal personeel, weinig zendelingen (die geen salarislast voor de lokale organisatie vormen) en voor overheadkosten moet zelf een financiële dekking gevonden worden. We bidden dat God doorgaat met het Bijbelvertaalwerk, want de uitdagingen zijn talrijk. Wij waren blij dat ze kwamen, want ze namen de nodige broodbakmix mee! Sinds onze aankomst zijn voedingsmiddelen schaarser en veel duurder: goed meel voor brood is moeilijk te krijgen en een paar weken geleden was er bijvoorbeeld een tijd geen kip te krijgen.

We hadden ook een collega uit Burkina Faso te logeren: Vawé. Het gastenhuis zat helemaal vol en wij wonen dicht bij kantoor en hebben een gastenkamer. Het is mooi om zulke mensen te ontmoeten. Hij is sinds het begin bij het Bijbelvertaalwerk in zijn gebied betrokken, sinds de jaren ‘90. Hij was een overtuigde moslim. De zendeling die in zijn gebied kwam wonen, vroeg of hij vertaler wilde worden, hij had namelijk een redelijke opleiding gehad. Terwijl hij bezig was met vertalen, werd hij geraakt door Gods woord. Vooral door het verhaal van Job. Zelfs zo, dat zijn oudste zoon nu Job-Fidèle heet. Fidèle betekent trouw. Hij werd christen en heeft veel tegenslag ervaren. Zijn familie was er beslist niet blij mee en beperkten zijn vrijheid. Maar God zorgde voor hem en nu is er een kerk met zo’n 100 leden. Een kleine groep, maar God betoont zijn trouw! Hij zit nu tegen zijn pensioen aan en ons gebed is dat er in deze taalgroep jongeren opstaan met zo’n hart voor Bijbelvertaalwerk!

Naast alle bezigheden waren we een paar weken aardig beroerd door een parasiet die we hadden opgelopen. Er zijn gelukkige effectieve medicijnen, maar daar ben je ook eerst flink ziek van. Gelukkig is de kuur nu weer voorbij en kunnen we hopelijk weer wat energie terug krijgen. Zo leven we toe naar kerst. De kerstlichtjes hangen op, onze adventskalender en de jesse-tree, een soort adventskalender met verhalen van Adam tot de wederkomst. Fijn dat we de Nederlandse kerstnachtdienst online mee kunnen maken. We wensen jullie gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Shalom,

Willem en Christien